Zapraszamy na wystawę fotografii autorstwa Zuzy Kolskiej reKONSTRUKCJA. Post mortem.

Kurator wystawy: Martyna Rominkiewicz.

Zuza Kolska (1991-2014), absolwentka londyńskiego University of Westminster, na którym w 2014 roku obroniła tytułu Bachelor of Arts na wydziale Media, Arts and Design, kierunku Contemporary Media Practise. Dokumentowała i kreowała otaczający ją świat nieustannie. Poprzez swoją refleksyjność, uważność na drugiego człowieka, pokazała nam, jak kierować wzrok ku temu, co nieoczywiste.

Zadaniem reKONSTRUKCJI jest pokazanie krytycznego zainteresowania artystki konstruowaniem się relacji obraz-obrazujący. To refleksja nad siłą widoczności. Nad dotkliwością pustki. Podczas gali zamknięcia 18. edycji MFF Nowe Horyzonty najmłodszej reżyserce/reżyserowi została wręczona Nagroda im. Zuzanny Jagody Kolskiej, ufundowana przez rodziców artystki – Grażynę Błęcką-Kolską i Jana Jakuba Kolskiego.

Wystawę można oglądać od niedzieli 05.08. do 31.08.2018 w godzinach otwarcia Fabryki Sensu oraz po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Nagroda im. Zuzanny Jagody Kolskiej

Nagroda dla najmłodszych, wrażliwych twórców, będąca gestem wsparcia i wotum zaufania dla ich talentu. Jej celem jest zachęcenie do opowiadania świata językiem własnej wrażliwości, wytrwania na niepewnej, artystycznej drodze rozwoju. Nagroda im. Zuzanny Jagody Kolskiej to nade wszystko ciepłe, na zawsze żywe wspomnienie nieobecnego głosu Zuzi. Chcemy doceniać odwagę. Wspierać młodość. Dać szansę na rozwój. Wierzyć, że każda pomoc niesie dalej dobro. Pamiętać o Zuzi. Fundatorami nagrody dla najmłodszego reżysera/reżyserki MFF Nowe Horyzonty są rodzice Grażyna Błęcka-Kolska i Jan Jakub Kolski.