INSPIRACJA

Interesuje Cię, jak LUDZIE się komunikują, podejmują DECYZJE i rozwiązują problemy?
Poszukujesz rozwiązań, których WYNIK będzie większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań?
Zależy Ci na OPTYMALNYM dopasowaniu do projektów i zadań ludzi o właściwych predyspozycjach?

CEL

Prezentacja metodologii FRIS® Style Myślenia. INSPIRACJA do świadomego BUDOWANIA ZESPOŁU oraz zarządzania nim, optymalnego wykorzystania zasobów członków zespołu, oraz do tego aby zwiększyć EFEKTYWNOŚĆ podjętych działań.

DLA KOGO

Dla przedsiębiorców, liderów zespołów, menedżerów, kierowników, pracowników działów HR.
Dla wszystkich, którzy pracują w zespołach lub dla zespołów, którzy świadomie budują relacje międzyludzkie, stale podnoszą swoje kwalifikacje, którzy dążą do synergii swojego zespołu, i zależy im na potencjale ludzi, efektywności czasu, pracy, realizacji projektów.

KORZYŚCI

# poznasz style myślenia i działania wg modelu FRIS®
# zdefiniujesz role oraz potencjał (swój własny oraz współpracowników) w zespole
# doświadczysz, jak działa zespół w synergii
# dowiesz się, na których etapach realizacji projektów jakie osoby najsilniej realizują swój potencjał

Więcej informacji o metodologii FRIS tutaj: www.fris.pl

Więcej informacji znajdziecie na wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1103013053155116/